Cennik

 
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
 • Znieczulenie – 30 zł
 • Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym – 300 – 450 zł
 • Licówka kompozytowa – 450 zł
 • Wkłady koronowo – korzeniowe 400 zł – 600 zł
 • Opatrunek w zębie stałym, mlecznym, opatrunek z lekiem – 150 zł
 • Płukanie kieszeni dziąsłowej – 50 zł
 • Onlay/inlay kompozytowy – 900 zł
 • Onlay/inlay ceramiczny – 1350 zł
 • Bonding/ząb – 600 zł

ENDODONCJA

 • Leczenie kanałowe zęba 500 – 1600 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe zęba 900-1800 zł,
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego – 300 zł
 • Zamykanie perforacji – 400 zł
 • Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego – 400 zł
 • Pomoc doraźna – 350 zł
 • Odbudowa zrębu zęba do leczenia kanałowego – 200 zł
 • Wymiana opatrunku w kanale – 200 zł

HIGIENA I PROFILAKTYKA

 • Badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej – 150 zł
 • Piaskowanie- 80 – 120 zł
 • Scaling – 80 – 120 zł
 • Scaling + piaskowanie – 250 zł
 • Scaling + piaskowanie + fluoryzacja – 350 zł
 • Fluoryzacja – 70 – 100 zł,
 • Wybielanie – 1000 zł – 1600 zł
 • Higienizacja dzieci (zęby mleczne) – 150zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

 • Wypełnienie w zębie mlecznym 180 zł – 250 zł
 • Usunięcie zęba mlecznego 120 – 200 zł
 • Lakowanie 100 – 200 zł – za ząb
 • Impregnacja – 100 – 150 zł
 • Lakierowanie – 150 zł
 • Oczyszczanie zębów z częściowym scalingiem dzieci z lakierowaniem 200zł
 • Leczenie kanałowe zęba mlecznego – 200 zł
 • Otwarcie komory w zębie mlecznym – 100 zł
 • Odbudowa zęba z wykorzystaniem fragmentu zęba własnego – 220 zł
 • Repozycja oraz unieruchomienie zęba szyną – 300 zł
 • Replantacja zęba z szynowaniem – 400 zł
 • Badanie kontrolne po urazie – 50 zł
 • Zdjęcie szyny po urazie – 100 zł
 • Amputacja wg Cveka – 100 zł
 • Zamknięcie wierzchołków korzeni MTA – 150 zł
 • Korona pełnometalowa na zebie mlecznym – 300 zł
 • Korona pełnometalowa na zębie stałym – 450 zł
 • Dobór koloru w laboratorium – 180 zł

CHIRURGIA

 • Usunięcie zęba stałego 200 – 500 zł
 • Operacyjne usunięcie zęba 400 – 800 zł
 • Usunięcie pozostałości korzeniowej – 200 -800 zł
 • Usunięcie zęba z osoczem – 650 zł
 • Usunięcie zęba ”ósmego” – 700 zł – 1500 zł
 • Plastyka zatoki szczękowej – 500 zł-1000zł
 • Nacięcie i drenaż ropnia – 250 zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia – 1000 zł – 1500 zł
 • Regeneracja kości szczęki lub żuchwy – cena ustalana indywidualnie
 • Hemisekcja – 500 zł
 • Usunięcie zmiany na błonie śluzowej – 500 zł
 • Badanie histopatologiczne – 120 zł

IMPLANTOPROTETYKA

 • Implant – 3200 zł – 4000 zł
 • Korona na implancie na metalu licowana ceramiką – 3000 zł
 • Korona na implancie na podbudowie z tlenku cyrkonu – 3000 zł – 3800 zł
 • Element mostu protetycznego – 2000 zł
 • Podniesienia dna zatoki szczękowej – 1500-4000 zł
 • Regeneracja kości – cena ustalana indywidualnie
 • Osocze własne pacjenta użyte do odbudowy kości – 200 zł za fiolkę
 • Szablon chirurgiczny – 1200 zł

PROTETYKA

 • Modele diagnostyczne – 150zł – 200 zł
 • Zdjęcie korony – 200 zł
 • Korona tymczasowa – 100-250 zł
 • Cementowanie mostu/korony za pkt – 100 zł
 • Korona teleskopowa – 2500 zł – 4500 zł
 • Korona ceramiczna na metalu – 1000 zł
 • Korona pełnoceramiczna, korona na podbudowie z tlenku cyrkonu – 2000 zł
 • Licówka kompozytowa – 300 zł
 • Licówka ceramiczna – 1800 zł
 • Wkład koronowo – korzeniowy – 400 zł → 600 zł
 • Proteza akrylowa – 1500 zł
 • Proteza tymczasowa – 700 zł
 • Proteza szkieletowa – 2500 zł
 • Pokrycie klamer protezy kompozytem – 150 zł
 • Podścielenie protezy – 250-300 zł
 • Mock-up (woskowa symulacja przyszłego uzębienia) – 60 zł/za ząb
 • Naprawa protezy – 160 zł
 • Wymiana matrycy w protezie – 100 z